lawyer

شرایط و مقررات گروه نرم افزاری پیوند نگار در طراحی وب سایت

این قرارداد بین خریدار که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر گروه نرم افزاری پیوند نگار به نشانی شیراز، خیابان قصرالدشت، مجتمع تجاری آناهیتا ۲، واحد ۶۲ کدپستی: ۷۱۳۴۶۱۸۸۹۱ بعنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجرای پروژه تحت عنوان طراحی وب سایت و راه اندازی و آزمایش آن

ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد با توجه به نوع پروژه متغیر بوده و از تاریخ  خرید شروع و طی مدت زمانی در طراحی مشخص میگردد و یا بصورت توافقی مشخص میگردد خاتمه می پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده  و مواد این قرارداد بر طرف گردد.

ماده 3- تعهدات مجری

  • انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه
  • رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد
  • اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.
  • طراحی و پیاده سازی مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد
  • مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیر واگذار نمایید

ماده 4- نوع وب سایت

وب سایت مورد نظر به صورت پویا طراحی شده است و قابلیت های وب سایت بانک اطلاعاتی را دارد  (سایر ویژگیهای وبسایت با توجه به انتخاب نوع طراحی، طبق نظر سفارش دهنده و یا طراحی انتخابی میباشد)

ماده 5- مبلغ قرارداد

تعرفه طراحی سایت با توجه به نوع انتخاب سفارش دهنده به صورت آنلاین و توسط درگاه بانکی و یا انتقال کارت به کارت پرداخت میگردد.

ماده 6- گارانتی بازگشت وجه

در زمان ایجاد وب سایت و تست آن توسط سفارش دهنده و تا زمانی که رسما پنل مدیریت سایت تحویل ایشان نگردیده، می تواند تقاضای بازگشت وجه بدهد که مجری پروژه مکلف است حداکثر تا سه روز کاری مبلغ دریافتی را به سفارش دهنده بازگرداند.

ماده 7- تعهدات اصلی  سفارش دهنده

تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد.

ماده 8– حقوق مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به سفارش دهنده می باشد و مجری پس از کسب اجازه از وی می توانند از نتایج مذکور استفاده نماید.

ماده 9- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد میسر خواهد بود.

ماده 10- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و ماده 11 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور  امکان پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکال غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی می نماید. درصورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده 11- شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مراتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد ناشی از شرایط قهری  (فورس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده 12- آدرس

آدرس قانونی مجری پروژه همان نشانی مندرج در قرارداد و آدرس سفارش دهنده همان آدرس درج شده در هنگام پرداخت می باشد و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده 13- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

سایت طراحی شده به مدت تعیین شده در طراحی در دوره آزمایشی و پشتیبانی از طرف طراح می باشد. جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی  سفارش دهنده باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه مرورگر ها قابل مشاهده است و در مدت زمان دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده 14- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 15- نسخه های قرارداد

این قرارداد در 15 ماده به زبان فارسی تنظیم گردیده که تایید آن توسط سفارش دهنده نشان دهنده پذیرش کلیه مفاد آن می باشد و طرفین خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می دانند.